Nieuws

Wijziging beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen

Door deze wijziging op de Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen van 9 juni 2012, zijn de financiële sancties essentieel veranderd. In geval van herhaaldelijk onrechtmatig verkregen of onrechtmatig bestede bekostiging gaat de minister over tot inhouding van de bekostiging in plaats van tot opschorting. Met andere woorden, het ingehouden bedrag wordt niet meer teruggestort aan de school of instelling. Het bedrag wordt ook niet teruggestort als de school of instelling de wettelijke voorschriften alsnog naleeft. De minister zal dus niet alleen volstaan met het terugvorderen van de onrechtmatig verkregen of bestede bekostiging, maar daarnaast ook overgaan tot inhouding van de bekostiging (met in beginsel 15%).