Nieuws

Wet normering topinkomens voor onderwijs

De Wet normering topinkomens (WNT) regelt sinds 2013 de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en (semi)publieke sector. De WNT geldt ook voor bezoldigde bestuurders in het onderwijs.

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector.

Voor het onderwijs geldt vanaf 1 januari 2016 een staffel, gebaseerd op instellingscriteria. Het betreft de volgende criteria:

  • totale baten
  • aantal leerlingen
  • aantal gewogen onderwijssoorten of –sectoren

Aan de hand van deze criteria kan de maximum-beloning worden vastgesteld. Deze varieert van € 106.000,- tot € 179.000,- bruto, inclusief (onkosten)vergoedingen.

De precieze regeling is te vinden op: Regeling