Nieuws

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs

Over enkele jaren zal de rechtspositie van medewerkers op openbare en bijzondere scholen hetzelfde zijn. Het wetsvoorstel dat dit regelt is in ontwikkeling. Via een internetconsultatie kunt u reageren op het voorstel. Op grond van de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs vallen leraren en andere medewerkers van openbare scholen straks dus niet meer onder het ambtenarenrecht, maar onder het arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Lees meer

Bron: Ministerie OCenW