Nieuws

Werkkostenregeling

Advies van Concent inzake de werkkostenregeling Zoals u wellicht heeft gehoord of gelezen is de Werkkostenregeling een nieuwe ontwikkeling in de belastingwetgeving. Het doel van deze regeling is een vermindering van administratieve lasten op het gebied van vergoedingen en verstrekkingen. Concent wil u hierbij ondersteunen. Medewerkers van Concent benaderen momenteel via de e-mail de eigen relaties en doen daarin een aanbod om te komen tot het uitbrengen van een advies inzake de werkkostenregeling. Maar wat betekent de regeling voor u? Bij de toepassing van de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen (bijvoorbeeld vervoerskosten, studie- en opleidingskosten, verhuiskosten), nihil waarderingen (bijvoorbeeld consumpties op de werkplek, renteloze personeelsleningen, ter beschikking gestelde werkkleding) en intermediaire kosten (kosten die zijn voorgeschoten maar toebehoren aan de werkgever bijvoorbeeld kosten voor een etentje met klanten, parkeerkosten, cadeau voor een jubilerende collega). Invoering Werkkostenregeling? Hoewel de nieuwe regeling in 2011 is ingegaan, mag de invoering nog worden uitgesteld tot 2014. U dient in ieder geval op korte termijn een keuze te maken in welk jaar u de nieuwe regeling voor uw organisatie in gaat voeren. Om tot een weloverwogen besluit te komen, wilt u uiteraard weten wat de effecten van deze regeling zijn. Aanpak De procedure bestaat uit de volgende drie stappen: Stap 1: Analyse van uw huidige situatie Stap 2: Advies optimalisatie secundaire arbeidsvoorwaardenpakket. Stap 3: Implementatieplan Werkkostenregeling Stap 4: (Optioneel) Fiscaal-juridische toetsing Wanneer u positief reageert op de e-mail, dan zal Concent de analyse gaan samenstellen. In een persoonlijk gesprek zal uw contactpersoon (PSA) samen met een consultant van Concent de mogelijkheden met u bespreken. Zo krijgen wij een compleet beeld van uw situatie en kunnen wij u specifieke uitleg geven over de werkkostenregeling.