Nieuws

Werkkostenregeling in relatie tot computer, telefoon en fiets

Dit nieuwsartikel gaat in op de werkkostenregeling in relatie tot het beschikbaar stellen van een computer, telefoon, fiets en aanverwante artikelen.

Computer en de Werkkostenregeling
U kunt uw werknemer onbelast een computer inclusief bijbehorende apparatuur ter beschikking stellen. De werkgever blijft eigenaar als deze na werktijd op de werkplek blijven. Als uw werknemer de computer(inclusief de bijbehorende apparatuur ook buiten de werkplek gebruikt, is de terbeschikkingstelling alleen onbelast als uw werknemer aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

   1. Uw werknemer gebruikt de computer en dergelijke apparatuur voor 90% of meer zakelijk
   2. Uw werknemer gebruikt de computer en dergelijke apparatuur (gedeeltelijk) op de werkplek.
   Als uw werknemer niet aan deze voorwaarden voldoet, komt de factuurwaarde (inclusief BTW) van de computer inclusief bijbehorende apparatuur ten laste van uw forfaitaire ruimte. Als uw werknemer wel aan deze voorwaarden voldoet, is de factuurwaarde (inclusief  BTW)  van de computer inclusief bijbehorende apparatuur vrijgesteld (“nihilwaardering”). Dit bedrag komt dan ook niet ten laste van uw forfaitaire ruimte.


   Telefoon en de Werkkostenregeling Internet en een vaste telefoon op de werkplek is onbelast. De waarde van de verstrekking van internet en een vaste telefoon in de woning van de werknemer of een vergoeding hiervoor komt ten laste van uw forfaitaire ruimte. U kunt uw werknemer onbelast een mobiele telefoon en dergelijke communicatiemiddelen (bijvoorbeeld een smartphone) ter beschikking stellen als uw werknemer aan de volgende 2 voorwaarden voldoet: 1.  Uw werknemer gebruikt deze communicatiemiddelen voor meer dan 10% zakelijk. 2.  Uw werknemer gebruikt deze communicatiemiddelen (gedeeltelijk) op de werkplek. Als uw werknemer niet aan deze voorwaarden voldoet, komt de factuurwaarde (inclusief BTW) van de communicatiemiddelen ten laste van uw forfaitaire ruimte. Als uw werknemer wel aan deze voorwaarden voldoet, is de factuurwaarde  (inclusief  BTW) van de communicatiemiddelen vrijgesteld (“nihilwaardering”). Dit bedrag komt dan ook niet ten laste van uw forfaitaire ruimte.


   Let op!
   Als de werknemer zijn eigen mobiele telefoon gebruikt, kunt u het telefoonabonnement belastingvrij ter beschikking stellen bij een zakelijk gebruik van meer dan 10%. Een vergoeding voor het telefoonabonnement kan ten laste worden gebracht van de forfaitaire ruimte.
   Verstrekt de werkgever de hiervoor genoemde zaken niet aan de werknemer maar ontvangt de werknemer de gedeclareerde kosten van de werkgever, dan valt de vergoeding wel in de forfaitaire ruimte. Dus geeft de werkgever de mobiele telefoon niet aan de werknemer in gebruik maar heeft de werknemer zelf een mobiele telefoon die hij zakelijk gebruikt, dan valt de vergoeding voor die mobiele telefoon in de forfaitaire ruimte.
   NB: Net als met verschillende andere posten zou ook gesteld kunnen worden dat de kosten verbonden aan de (mobiele) telefoon van de werknemer intermediaire (vrijgestelde) kosten zijn. De toekomst moet uitwijzen of dit wordt geaccepteerd door de belastingdienst.

   Advies Ons advies met betrekking tot de computer, telefoon en aanverwante artikelen:  Concent beschikt over een voorbeeld dat u kunt gebruiken voor het verstrekken van bovenstaande artikelen. U kunt in deze voorbeelden ook een spreiding aangeven betreffende de aanschaf en het aantal jaren dat gebruik kan worden gemaakt per werknemer van deze regeling. Vergoedt u veel telefoonkosten, kosten voor internet aan werknemer (belast voor de Werkkostenregeling), dan zou u kunnen overwegen om dergelijke apparatuur te verstrekken aan de werknemer (= veelal onbelast voor de Werkkostenregeling).Ook een belangrijk punt in ons voorbeeld is dat de werknemer zelf aangeeft in welke verhouding (zakelijk/privé) hij de artikelen gaat gebruiken. Aan de hand daarvan kan worden bepaald of de verstrekking ten laste moet worden gebracht van de forfaitaire ruimte of dat de verstrekking onder de “nihilwaardering” valt.Een dergelijk voorbeeld heeft Concent ook voor u inzake de “fiets van de zaak”.

   Wanneer u vragen heeft over deze materie, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Maico Hulst, hoofd personeel- en salarisadministratie (038-4684590).