Nieuws

Werkkostenregeling: de praktische werkwijze

U kunt als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw medewerkers geven. Een gedeelte van de fiscale loonsom kan besteed worden aan deze onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Deze kosten gaan ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Het percentage voor 2021 bedraagt 1,7% over het fiscale loon tot en met € 400.000 en 1,18% over het fiscale loon boven € 400.000. Jaarlijks wordt het percentage van de vrije ruimte bepaald. Als het totaalbedrag aan vergoedingen boven de vrije ruimte uitkomt, dan moet hierover 80% eindheffing betaald worden.

Onder bepaalde voorwaarden gaan bepaalde vergoedingen niet ten koste van uw vrije ruimte. Deze vallen dan onder de gerichte vrijstelling, nihilwaardering of het zijn intermediaire kosten.

Om de werkkostenregeling juist toe te passen, hebben wij voor u een praktische werkbeschrijving opgesteld. Hierin wordt onder andere de werkkostenregeling in het algemeen beschreven. Tevens zijn de werkkosten die veelal voorkomen beschreven en uitgelegd hoe het toegepast moet worden. Uw contactpersoon van de financiële administratie gaat deze werkbeschrijving voor 24/12/2020 aan de betreffende medewerkers van uw organisatie verstrekken. Daarnaast is er altijd een up-to-date versie beschikbaar via InSite, onder het kopje Info & Tools.