Nieuws

Werkkostenregeling

Wijzigingen in de werkkostenregeling Het werkkostenpercentage 2013 Het percentage voor de vrije werkkostenruimte (in 2012: 1,4%) wordt verhoogd naar 1,5. Deze toename van 0,1% is géén reële verhoging van de werkkostenruimte, maar een (budgetneutraal) gevolg van een lagere loongrondslag als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip. Daarnaast regelt het Belastingplan 2013 een reële verhoging van nog eens 0,1%. Daardoor bedraagt de vrije werkkostenruimte met ingang van 1 januari 2013 1,6% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling en reiskostenvergoedingen zakelijke (dienst)reizen vanaf 2014 Het eerdere voorstel om met ingang van 1 januari 2014 de gerichte vrijstelling voor vergoedingen voor zakelijke reizen – inclusief openbaar vervoer – af te schaffen, is nog niet in het Belastingplan 2013 opgenomen. Gewacht wordt op de uitkomsten van een nadere evaluatie van de werkkostenregeling. Dan valt de beslissing of deze maatregel per 1 januari 2014 al dan niet wordt ingevoerd. Als dit doorgaat, kunnen werkgevers deze reiskostenvergoedingen betalen uit het vrije werkkostenbudget. In dat geval zal dit budget daartoe omhoog gaan van 1,6% in 2013 naar 2,1% per 2014. Hiervoor is een bedrag van € 600 miljoen uitgetrokken. Het is afwachten wat de politiek met de forensentaks gaat doen. Zou dit toch uitmonden in wetgeving, dan moet wederom veel aandacht besteed worden aan de administratieve implementatie. Of er wetgeving komt – wetende dat nagenoeg alle verkiezingsprogramma’s tegen invoering van een forensentaks waren en zijn – zal afhangen van het nieuwe kabinet. Het niet invoeren ervan betekent een gat in de begroting van € 1,3 miljard, waarvoor in dat geval een andere dekking zal moeten worden gevonden. Bron: Ernst & Young