Nieuws

Werkkostenregeling

Werkkostenregeling
In 2011 was in Nederland nog maar een klein deel van de werkgevers op de Werkkostenregeling overgestapt. De schattingen lopen uiteen van circa 5 tot 10% van de werkgevers. Dat in 2012 meer dan de helft van de werkgevers de overstap heeft willen maken, is niet verrassend. Uitgevoerde scans geven weer dat de Werkkostenregeling vaak gunstig is.
Exacte getallen zijn er (nog) niet, maar dit jaar zijn meer werkgevers overgestapt op de Werkkostenregeling. Uit recente scans bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen bleek dat voor deze instellingen een snelle overstap voordelen met zich mee brengt. Het forfait biedt onder andere veel ruimte voor fiscaal gunstige verwerking van bijvoorbeeld cadeaus en personeelsactiviteiten (zeker in combinatie met de personeelsvereniging). Bij de vooraf uitgevoerde scans was goede input van de onderwijsinstellingen nodig. Een goede interactie tussen de onderwijsinstelling enerzijds én Concent anderzijds heeft er dan ook toe geleid dat in 2012 87% van alle aangesloten onderwijsinstellingen bij Concent zijn overgestapt op de Werkkostenregeling. Maandelijkse controles Voor alle deelnemende instellingen zal Concent maandelijks een overzicht op www.concent.nl publiceren. Via deze overzichten kunt u als relatie van Concent nagaan welk deel van de fiscale vrije ruimte (= het forfaitaire saldo) verbruikt is en welk deel nog kan worden aangewend om bruto bestanddelen netto uit te betalen. Met de deelnemende instellingen gaan wij periodiek kijken naar een zo gunstig mogelijk fiscaal gebruik van de Werkkostenregeling. Hierbij wordt zowel gekeken naar de voordelen voor de onderwijsinstellingen (minder werkgeverslasten) en naar de voordelen voor de werknemer (meer netto salaris).