Nieuws

Werken aan betere taal- of rekenopbrengsten

Veel scholen investeren in verbetering van hun taal- en rekenonderwijs. Scholen kunnen hierbij verschillende vormen van ondersteuning krijgen. ‘Alle Scholen in Beweging’ is zo’n ondersteuningsproject. Met een voucher van dit project kunnen scholen bijvoorbeeld gerichte ondersteuning van een expert aanvragen. In de eerste maanden van 2010 hebben ruim 60 basisscholen een taal- of rekenaudit ‘geboekt’ met een (gratis) voucher. Deze audits bieden scholen concrete handreikingen voor het verbeteren van hun onderwijs. In de praktijk blijkt dat er soms helemaal niet zo veel hoeft te veranderen om betere taal- en leesresultaten te boeken.

Hoe gaat een taalaudit in z’n werk?
De taalaudit zoomt in op het taal- en leesonderwijs van de basisschool. Het auditgesprek wordt uitgevoerd door de taaladviseur van een onderwijsadviesdienst in de regio. Samen met de schoolleiding, de taal-leescoördinator en de intern begeleiders wordt het taal- en leesonderwijs besproken aan de hand van de eigen ervaringen en beschikbare documenten als het taalbeleidsplan, het schoolplan en de toetsresultaten.

Vervolgens worden systematisch de sterke kanten en de aandachtspunten van het taal- en leesbeleid, de kwaliteitszorg, de schoolorganisatie en schoolcultuur en het onderwijsleerproces benoemd. Ten slotte geeft de adviseur per deelterrein concrete tips voor het verbeteren van het onderwijs. De tips van de taaladviseur bieden de school handreikingen ‘op maat’ voor het verbeteren van het taal- of leesonderwijs. De taaladviseur kent de school na het afnemen van de audit goed en kan ook als aanspreekpunt blijven fungeren op het gebied van taal en lezen.

Een van de adviseurs is Charles Kalkhoven, werkzaam bij Giralis Groep in ‘s-Hertogenbosch. Bij een van de taalaudits kwam hij met het team tot de conclusie dat deze school meer gericht wilde zijn op resultaten en niet alleen op het welbevinden van de leerlingen. Uit de taalaudit bleek dat de leeropbrengsten op deze basisschool helemaal niet laag zijn. Alleen het voortgezet technisch lezen en spelling in de groepen 4 tot en met 6 bleven onder de maat. In het voortgezet leesonderwijs ontbrak het aan samenhang in de aanpak. De uitkomsten van de audit worden nu door de school gebruikt voor een leesbeleidsplan dat voor de zomer klaar is. Dat plan is gebaseerd op elementen waarvan bekend is dat zij positieve effecten hebben op leesresultaten.

Projectsite ‘Alle scholen in beweging’
Via de website School aan zet kunt u doorlinken naar de projectsite van ‘Alle scholen in beweging’. Daar vindt u, naast voorbeelden van scholen die hun taal- of rekenonderwijs aantoonbaar hebben verbeterd, informatie over het aanvragen van de vouchers.

Bron: Ministerie van OCW