Nieuws

Werkbonus

De werkbonus 2014 is een inkomensafhankelijke heffingskorting met als doel dat de werknemer langer doorwerkt. De werkbonus is ontstaan om werken aantrekkelijker te maken dan een uitkering. De hoogte van de bonus is afhankelijk van het arbeidsinkomen en bedraagt in 2014 maximaal € 1.119. Deze loonheffingskorting geldt alleen voor werknemers in de leeftijd van 60 tot 64 jaar (2014) en voor werknemers met een arbeidsinkomen groter dan € 17.327 en niet groter dan € 33.694.

Vanaf 2015 vervalt de werkbonus voor de nieuwe de instroom van werknemers die 61 jaar worden, maar blijft bestaan voor bestaande gevallen. Vanaf 2018 is de werkbonus geheel verdwenen. Deze heffingskorting hoeft niet te worden aangevraagd, maar is verdisconteerd in de loonbelastingtabellen welke worden toegepast in de verloning.

Voor de duidelijkheid. De inkomensafhankelijke doorwerkbonus 2014 moet niet verward worden met de doorwerkbonus 2013 die inkomensonafhankelijk was en die om reden van bezuiniging is beëindigd.