Nieuws

Week van het geld 2017

Maakt geld gelukkig? Deze vraag staat van 27 tot en met 31 maart 2017 centraal tijdens  de Week van het geld. Deze themaweek vraagt aandacht voor het belang van financiële educatie in het onderwijs en de noodzaak van financiële opvoeding. Tientallen samenwerkingsrelaties van het platform Wijzer in geldzaken organiseren activiteiten om leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op een leuke manier te leren omgaan met geld. Zo verzorgen medewerkers van banken, verzekeraars, gemeenten en andere organisaties gastlessen op basisscholen door het hele land. In 2016 werden meer dan 6000 gastlessen gegeven en dit aantal groeit ieder jaar.

Gratis lesmateriaal
Voor de groepen 3 tot en met 8 is gratis lesmateriaal beschikbaar. Hiermee kunnen leerkrachten het hele jaar door les geven over ‘leren omgaan met geld’. Het materiaal is gebaseerd op de basisvisie financiële educatie, de Nibud-leerlijn en de kerndoelen basisonderwijs. Er kan zowel klassikaal als individueel mee worden gewerkt. Kinderen leren omgaan met geld is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en het onderwijs. Het gratis lesmateriaal van Wijzer in geldzaken omvat een ouderinstructie en thuiswerkopdrachten.

Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform.

Bron: www.rijksoverheid.nl