Nieuws

Website Overheveling buitenonderhoud

Vanaf 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. Voor de uitvoering van deze taak wordt €159 miljoen uit het gemeentefonds overgeheveld naar de schoolbesturen. Om schoolbesturen te ondersteunen bij het oppakken van deze taak is de website Overheveling buitenonderhoud ingericht. Via de website kunnen besturen brochures en andere handreikingen vinden. Ook worden informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Bron: Ministerie OCenW