Nieuws

Vrije ruimte werkkostenregeling wordt 1,6%

28 oktober 2011 - Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft aangegeven dat de vrije ruimte voor de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2013 waarschijnlijk verhoogd zal worden naar 1,6% van de totale fiscale loonsom. Na een tussenevaluatie van de werkkostenregeling blijkt dat veel werkgevers de vrije ruimte te krap vinden. De forfaitaire ruimte zou al naar 1,5% stijgen met de invoering van de Wet uniform loonbegrip en die stijging wordt dus aangevuld met 0,1%.

Onder de werkkostenregeling kunt u alle vergoedingen en verstrekkingen die u doet aan uw werknemers in een vrije ruimte laten vallen. Deze ruimte is momenteel 1,4% van de totale fiscale loonsom. Alles wat in de vrije ruimte past, is onbelast. Door de invoering van het uniform loonbegrip per 1 januari 2013 zou het forfait stijgen naar 1,5%. U hoeft door de invoering van het uniform loonbegrip de werknemersbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) niet meer op de loonstrook te vermelden. Dit wordt namelijk gelijkgetrokken met de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen. Om dit te compenseren, stijgt de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling.  Alleen loon bij privévoordeel
Weekers geeft na een tussenevaluatie (pdf) aan dat in het Belastingplan van 2013 de forfaitaire ruimte extra stijgt naar 1,6%. Daarin licht hij ook het één en ander toe over het loonbegrip. Het was nog niet duidelijk of er sprake is van loon als de werknemers geen privévoordeel heeft van een voorziening. Weekers onderstreept dat er niet alleen een verband moet zijn tussen de voorziening en de dienstbetrekking, maar dat er ook sprake is van een privévoordeel. Is dat er niet, dan is het geen loon. Bron: www.rendement.nl