Nieuws

VPL-premie daalt naar 2,6%

Het Bestuur van het VUT-fonds heeft besloten dat per 1-7-2015 de FPU-premie wordt verlaagd van 1,84% naar 1,44%. Hierdoor daalt de VPL-premie van 3,0% naar 2,6%.

VPL-premie
VPL staat voor 'Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling'. Vanaf 2014 betaalt u als werkgever de VPL-premie. 

VUT-fonds
Het VUT-fonds wordt gefinancierd door een deel van de VPL-premie. We kunnen de VPL-premie verlagen, omdat uit berekeningen blijkt dat het VUT-fonds genoeg geld in kas heeft om voor de rest van 2015 de VUT-uitkeringen te betalen. Na dit jaar stopt het VUT-fonds. 

Premie 2016
Wat het beëindigen van het VUT-fonds voor de premie van volgend jaar betekent, kunnen we nu nog niet zeggen. De hoogte van de premie voor 2016 maken we aan het einde van het jaar bekend. 

Bron: www.abp.nl