Nieuws

Voortgang AFAS Profit

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de keuze voor AFAS Profit als opvolger van CASO-Edukaat. Wij zullen u via dit medium op de hoogte houden over de voortgang van dit proces. Vanuit AFAS zijn verschillende personen betrokken bij het proces van inrichting. Met name 2 personen zijn vanuit AFAS vast gekoppeld aan dit project: Jeroen van de Westelaken (Senior Consultant AFAS) en Mark Lammertink (Consultant AFAS). Vanaf 27 april jl zijn AFAS en Concent gestart met het project inrichting van een centrale Profit omgeving voor de personeel- en salarisadministratie binnen de dienstverlening van Concent. Deze inrichting moet 1 augustus aanstaande gereed zijn zodat wij vanaf dat moment ook kunnen schaduwdraaien met CASO. In de praktijk verloopt de samenwerking tussen AFAS en Concent als volgt. AFAS bespreekt met medewerkers van Concent in te richten onderdelen en workflows zoals deze in de dienstverlening bij Concent van kracht zijn. Vervolgens gaan Concent en AFAS gezamenlijk na op welke wijze deze processen in Profit moeten worden ingericht. In de afgelopen weken zijn de volgende deelprocessen onderwerp van gesprek geweest: inrichting ProfitWeb, autorisatie, Vervanging en Verzuim. Bij de overgang naar Profit wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaardfunctionaliteit in Profit om zo optimaal gebruik te kunnen maken van Profit als totaaloplossing. Dit kan in meer of mindere mate van invloed zijn op de huidige werkprocessen. Een van de doelstellingen is bijvoorbeeld dat mutaties niet meer via online formulieren worden ingebracht, maar via workflows in ProfitWeb. Voor die relaties die gebruik maken van de volledige dienstverlening van Concent zal laatstgenoemd product niet onbekend zijn. Via ProfitWeb kunt deze relaties financiële informatie raadplegen (bijvoorbeeld balans, exploitatie, budgetoverzichten en ontwikkeling loonkosten met prognose naar einde boekjaar). Concent en AFAS ontwikkelen in gezamenlijkheid een conversietool. Met behulp van deze conversietool  worden gegevens automatisch vanuit CASO onttrokken en omgezet naar de structuur van Profit. Deze conversietool zal door AFAS ook bij andere onderwijsorganisaties kunnen worden gebruikt. Wat Concent in deze periode ontwikkelt en wat eigendom van Concent zal blijven is de ontwikkeling van het maatwerk informatiesysteem. Dit informatiesysteem wordt ook gekoppeld aan de web applicatie MID waarmee de plan-do-check-act cyclus kan worden gemonitord. MID ontwikkelt Management Information Dashboards en is tevens de naam van het bedrijf. Met het door MID ontwikkelde dashboard kan de plan-do-check-act cyclus worden gemonitord. Kortgezegd ken je normeringen toe aan vanuit de organisatie vastgestelde kpi’s (Key Performance Indicator ofwel Kritieke Prestatie Indicatoren).  Op basis van de voortgang van de administratie zijn automatische signalen van kracht. Vanuit het standaard dashboard zal een standaard set aan kpi’s beschikbaar zijn waaronder financiële en  personele kpi’s. Wij zullen u vanaf oktober ruim informeren over wijzigingen in de dienstverlening met de komst van Profit en MID. Dit zullen wij onder andere doen door praktische instructiemomenten. Tot 1 januari zijn alle inspanningen gericht op het beschikbaar krijgen van een technisch juist werkende salarisadministratie met correct werkende workflows en een goed werkend informatiesysteem.  Profit zal daarnaast voor menig relatie een meerwaarde hebben vanwege de HRM-mogelijkheden die het pakket in zich heeft.  Vanaf  2012 kunnen wij deze mogelijkheden samen met u verder uitwerken. Naar aanleiding van het bericht van de keuze van Concent voor AFAS Profit is de vraag bij ons neergelegd of de koppelingen naar andere partijen geborgd zijn. Met name is daarbij  het Vervangingsfonds genoemd. Bij de keuze voor AFAS heeft AFAS in de contacten aangegeven wat de status is van gegevensleveringen aan instanties. AFAS heeft schriftelijk aangegeven dat de status voor de koppelingen naar ABP, Fiscus , UWV en gegevenslevering aan het Vervangingsfonds van premiebestanden en declaratiebestanden het label akkoord heeft. Met betrekking tot de voortgang van het project kunnen wij u melden dat het ingestoken tijdspad momenteel conform planning loopt. Mocht u vragen dan wel opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.