Nieuws

Voortgang aanpak lerarentekort

De aanpak van het lerarentekort is voor de nieuwe ministers van OCW een van de prioriteiten in hun beleid. Ingrid van Engelshoven en Arie Slob schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer van 28 november 2017. Als er niets wordt gedaan, zullen de tekorten oplopen. Veel basisscholen hebben nu al problemen om bij ziekte vervangers te vinden. Zowel de overheid als andere partijen in en rond het onderwijs nemen maatregelen om de tekorten te bestrijden.

Lees meer

Bron: Ministerie OCW