Nieuws

Voorlopige berekening lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017

Het UWV is gestart met het opstellen en versturen van voorlopige berekeningen 2017 met betrekking tot het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Waarom ontvangt u deze berekening van het UWV?
U heeft recht op dit lage-inkomensvoordeel voor elke werknemer die voldoet aan onderstaande vier voorwaarden:

  • Werknemer is verzekerd voor werknemersverzekeringen;
  • Werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder;
  • Het aantal verloonde uren bedraagt ten minste 1.248 per jaar (ook als een werknemer later bij u in dienst komt of eerder bij u uit dienst gaat);
  • Werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

De maximale vergoeding van het lage-inkomensvoordeel bedraagt per werknemer € 2.000 voor een heel kalenderjaar.

Controle van de berekening die door het UWV is opgesteld
Het is van belang dat u deze berekening tijdig naar Concent stuurt, zodat wij vóór 1 mei deze gegevens kunnen controleren en daar waar nodig aanpassen richting de Belastingdienst. Op basis van de gegevens die op 1 mei 2018 bij de Belastingdienst bekend zijn, wordt uiterlijk 31 augustus de definitieve berekening opgesteld en toegestuurd. Binnen zes weken na het opstellen van deze definitieve berekening volgt de uitbetaling van het LIV. Binnen deze zes weken is het nog wel mogelijk om bezwaar aan te tekenen.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon van onze PSA-afdeling.