Nieuws

Voorgenomen verlaging pensioenen stuk dichterbij

Ondanks een goed rendement tot nu toe en een licht gestegen rente, is er eind 3de kwartaal 2012 nog steeds sprake van een ontoereikende dekkingsgraad. Daarmee komt de voorgenomen verlaging van de pensioenen met 0,5% in april 2013 – en mogelijk een nieuwe aankondiging voor 2014 - een stuk dichterbij. Dat zegt bestuursvoorzitter Henk Brouwer naar aanleiding van de dekkingsgraad aan het eind van het 3de kwartaal (97%). Zorgen niet verdwenen
Brouwer: 'Begin 2013 maken we de balans op. Om verlaging van de pensioenen te voorkomen, moet de dekkingsgraad eind van dit jaar tegen de 100% zijn. De zorgen zijn dus ondanks de maatregelen die onlangs door de minister en de toezichthouder genomen zijn, geenszins verdwenen. Ik vind het een moeilijke boodschap om te brengen richting onze deelnemers.' Resultaten 3de kwartaal
De dekkingsgraad steeg met 7% ten opzichte van het 2de kwartaal 2012. Toen was de dekkingsgraad 90%. De stijging komt deels door het behaalde beleggingsrendement, dat tot en met het 3de kwartaal van 2012 11% bedroeg en deels door een lichte stijging van de marktrente. Daarnaast heeft de overheid nieuwe rekenregels ingevoerd, die in dit kwartaal ook leiden tot een verhoging van de dekkingsgraad met 2,7% punt. Hoewel alles nu de goede kant op beweegt, blijft de vraag of het voldoende is om eind 2012 op een dekkingsgraad van tegen de 100% uit te komen. De rente zal dan nog verder moeten stijgen en we zullen nog meer rendement op de beleggingen moeten maken. Gezien de huidige ontwikkeling van vooral de rente, wordt dat een heel lastig verhaal.
 
Wat is dekkingsgraad?
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de verplichtingen (de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd). Een dekkingsgraad van 97% betekent dat tegenover elke € 100 die ABP nu of in de toekomst aan pensioenen moet uitbetalen een vermogen van € 97 beschikbaar is. Bron: ABP