Nieuws

Volledig eigenrisicodragerschap per 1 augustus 2013

Besturen met een lumpsum van 20 miljoen Euro of meer krijgen per 1 augustus 2013 de mogelijkheid om voor de kosten van vervanging volledig eigenrisicodrager te worden. Dit met uitzondering van de kosten ter vervanging van het zogenaamde vakbondsverlof (artikel 8.18 cao PO). De mogelijkheid om volledig eigenrisicodrager te worden wordt ook geboden aan een samenwerkingsverband van besturen met een totale lumpsum van 20 mln. euro of meer maar daar zijn dan wel specifieke voorwaarden aan verbonden. Invoering van het volledig eigenrisicodragerschap impliceert overigens dat de mogelijkheid om gedeeltelijk eigenrisicodrager te zijn, komt te vervallen. De besturen die dit aangaat zijn daarover geïnformeerd. Wanneer een samenwerkingsverband per 1 augustus 2013 eigenrisicodrager wil worden, dan dient daartoe vóór 1 juli 2013 een verzoek te worden ingediend. Bron: vervangingsfonds