Nieuws

Vliegende brigades voor zeer zwakke scholen

Op 14 december 2009 heeft staatssecretaris Dijksma aangekondigd dat ze maximaal € 1,7 miljoen beschikbaar stelt voor de 'vliegende brigades' ter ondersteuning van zeer zwakke basisscholen. Scholen kunnen van zo'n brigade hulp krijgen bij het verbeteren van de onderwijsindicatoren die door de inspectie als onvoldoende zijn beoordeeld. Wanneer deze verbeteringen gerealiseerd zijn, zal de inspectie de school niet langer als 'zeer zwak' beoordelen.

Op dit moment worden de hulptrajecten ontwikkeld die de brigades gaan inzetten. De vliegende brigade start voorjaar 2010 en is tot stand gekomen in overleg met de PO-Raad. Met de Tweede Kamer is begin 2009 gesproken over extra maatregelen die ertoe leiden dat de school binnen één jaar van het predicaat zeer zwak af kan zijn. De vliegende brigade is een verdere intensivering van het pakket aan maatregelen voor de aanpak van de zeer zwakke scholen. Aan de ondersteuning van de brigades zijn voor de school geen kosten verbonden. Voor vragen over de inzet van de vliegende brigade kunnen besturen van zeer zwakke scholen zich wenden tot info@vliegendebrigade.com.  

Bron: www.minocw.nl