Nieuws

Verzuimverzekering van het Risicofonds zonder eigenrisicoperiode

De verzuimverzekering van het Risicofonds is bedoeld voor dat gedeelte van het personeel dat niet onder de verplichte aansluiting van het Vervangingsfonds valt. Deze verzekering kent een minimale eigen risicoperiode van 5 werkdagen. Tijdens deze periode is de loondoorbetaling bij ziekte voor eigen rekening van de schoolbesturen. Veel schoolbesturen hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan een verzuimverzekering voor het onderwijsgevend personeel met zo min mogelijk eigen risico. Het Risicofonds komt aan deze wens tegemoet met een verzuimverzekering zonder eigenrisicoperiode voor alle personeelsleden die bij het Fonds verzekerd zijn. Hierdoor hebben schoolbesturen vanaf de eerste verzuimdag aanspraak op een uitkering van deze verzekering.   Het is niet mogelijk om voor onderwijsgevend of onderwijsondersteunend personeel verschillende eigenrisicoperiodes af te sprek De belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn: - Uitkering vanaf eerste ziektedag voor al uw verzekerde personeel; - Uitkering vindt plaats onafhankelijk van daadwerkelijke vervanging; - Keuze in dekkingspercentage eerste jaar 100 of 70% (tweede jaar 70%); - Keuze om werkgeverslasten mee te verzekeren; - Keuze om dekking tijdens betaald ouderschapsverlof conform de cao mee te verzekeren; - Vaste premiepercentage per jaar; - Uitloopdekking meeverzekerd. Natuurlijk blijft het mogelijk om wel voor een eigenrisicoperiode (2, 5, 10, 30, 65, 130 of 261 werkdagen) te kiezen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Risicofonds www.risicofonds.nl.