Nieuws

Verwerken kosten voor buitenonderhoud in jaarcijfers veranderd

De doordecentralisatie van het buitenonderhoud per 1 januari 2015 heeft ook gevolgen voor de financiële verantwoording. Zo moet het buitenonderhoud anders in de jaarcijfers worden verwerkt. 
De belangrijkste aanpassing en verduidelijking heeft betrekking op de voorziening groot onderhoud: Voor het moment van opbouwen voorziening buitenkant onderhoud bestaat zowel argumentatie om te doteren vanaf mei 2014 (maand waarin wetsvoorstel in de Eerst Kamer is aangenomen) als vanaf 1 januari 2015. Daarom is besloten dat schoolbesturen zelf mogen kiezen vanaf welk moment wordt gestart met doteren in het kader van het buitenonderhoud.
Om ervoor te zorgen dat de voorziening op het onderhoudsmoment toereikend zal zijn, is toegestaan om de onderhoudskosten van de eerste onderhoudscyclus evenredig te verdelen over de maanden vanaf 1 mei 2014, dan wel 1 januari 2015. Een ‘inhaaldotatie’ om de voorziening buitenonderhoud in één keer op peil te brengen is dus niet toegestaan.

Hoe het buitenonderhoud moet worden verwerkt in de jaarcijfers wordt uitgebreid besproken in een notitie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voor nadere vragen over hoe één en ander uitpakt in uw specifieke situatie, wordt geadviseerd contact op te nemen met uw accountant.

Bron: www.poraad.nl