Nieuws

Vervangingsfonds vereenvoudigt aanvraag Eigenrisicodragerschap

Al enige tijd wordt er gesproken over het afschaffen van de verplichte aansluiting van scholen bij het Vervangingsfonds. In de aanloop daar naartoe kunnen scholen Eigenrisicodrager worden. Dat betekent dat de school geen premie meer betaalt aan het Vervangingsfonds[1] en de kosten van vervanging zelf betaalt.

De aanvraagprocedure voor het Eigenrisicodragerschap is in 2018 al sterk vereenvoudigd, maar wordt nog eenvoudiger vanaf 2019. Er worden geen eisen meer gesteld aan de minimale loonsom van een werkgever en ook vervallen de criteria rondom het maximale ziekteverzuimpercentage. Elk bevoegd gezag kan vanaf 2019 Eigenrisicodrager worden, mits de P(G)MR hiermee akkoord is.                                Een aanvraag moet uiterlijk 31 oktober 2018 worden ingediend.

Ondanks de vereenvoudigde aanvraag blijft het natuurlijk verstandig om vooraf goed na te denken over de gevolgen van het Eigenrisicodragerschap. Kunt u de (onzekere) kosten van vervanging zelf dragen? Of is het verstandig gebruik te maken van een van de financiële varianten van het Vervangingsfonds of een ziekteverzuimverzekering? En zo ja, waar kiest u dan voor? Het Vervangingsfonds biedt gratis advies over deze vraagstukken. Mocht u aanvullend advies nodig hebben dan kunt u uiteraard altijd bij uw eigen financieel adviseur van Concent terecht.


[1] Behoudens een kleine solidariteitsheffing en een opslag voor de adviesdiensten van het Vervangingsfonds.