Nieuws

Verplicht inschrijven in Handelsregister

De Kamer van Koophandel heeft vanaf 1 juli 2008 een nieuw Handelsregister in gebruik. Ondernemingen en rechtspersonen zijn verplicht zich in dit Register in te schrijven. Verenigingen of stichtingen van onderwijsinstellingen staan al als rechtspersoon ingeschreven in het Handelsregister.
Volgens de nieuwe Handelsregisterwet zijn deze verenigingen of stichtingen verplicht om ook al hun vestigingen te registreren. Daarom heeft de Kamer van Koophandel hen in november 2009 een brief gestuurd met het verzoek om de vestigingen voor 1 januari 2010 te registreren.
Onderwijsinstellingen anders dan een vereniging of stichting ontvangen op een later moment informatie van de Kamer van Koophandel over de inschrijving in het Handelsregister.

Verhoging efficiëntie
Het Handelsregister maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Eén van de doelen van de basisregistraties is het gebruik van gegevens door meerdere afnemers. Zodra alle basisregistraties aan elkaar gekoppeld zijn, draagt het Handelsregister bij aan een efficiëntere overheid, omdat authentieke gegevens maar één keer hoeven te worden aangeleverd.
Ook vergroot het Handelsregister de rechtszekerheid en levert het register de overheid informatie op. Op termijn zorgt het Handelsregister voor een administratieve lastenvermindering voor onderwijsinstellingen.

OCW medio 2010 aangesloten
Medio 2010 sluit het ministerie van OCW zich aan bij het Handelsregister. Vanaf dat moment hoeven schoolbesturen hun wijzigingen voor gegevens die in het Handelsregister staan alleen nog aan de KvK door te geven. Het is niet zo dat hierdoor helemaal geen gegevens meer aan OCW hoeven te worden aangeleverd. Aanvullende gegevens buiten de basisregistraties moet OCW altijd opvragen bij het veld.

Meer informatie
Op de website www.kvk.nl kunt u meer informatie vinden.