Nieuws

Verlenging regeling loonkostensubsidie OOP basisscholen

De regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen is op 1 mei 2008 in werking getreden en loopt af op 1 augustus 2012. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil de inzet van ondersteunend personeel in het basisonderwijs stimuleren. Een ondersteunend medewerker zoals een conciërge of administratieve kracht, is een belangrijke ontlasting van de werkdruk van leraren en schoolleiders en draagt bij aan de veiligheid in en rond de school. Doel van deze regeling is scholen in het basisonderwijs de mogelijkheid te bieden om structurele, volwaardige arbeidsplaatsen voor ondersteunend personeel te creëren. Op grond van deze regeling kan voor minimaal 1550 ondersteunend medewerkers een subsidie worden verstrekt.   Met deze wijzigingsregeling wordt de werkingsduur van de regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen (ook wel conciërgeregeling genoemd) met drie jaar verlengd. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zal het beschikbare budget worden opgenomen in de lumpsumbekostiging.   Bron: Cfi