Nieuws

Verklaring omtrent het gedrag voor overblijfmedewerkers

Alle personeelsleden en degenen die toezicht houden op de leerlingen tijdens het overblijven, moeten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. Dit geldt ook voor vrijwilligers die meehelpen bij de tussenschoolse opvang. Voorafgaand aan de aanstelling van een nieuw personeelslid of een overblijfkracht moet bij de gemeente een VOG worden aangevraagd. Het bestuur is verplicht deze verklaring op te nemen in het dossier van het personeelslid of de vrijwilliger. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat de overblijfmedewerker zijn aanstelling krijgt.

 Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/kan-mijn-kind-tussen-de-middag-overblijven-op-de-basisschool.html