Nieuws

Verklaring loonbelasting

De afgelopen periode hebben wij veel verklaringen voor de loonbelasting ontvangen die niet goed, of niet volledig ingevuld waren. Wij verzoeken u er op toe te zien dat de juiste informatie wordt doorgegeven aan ons. De belangrijkste aandachtspunten richten zich op of er wel of geen loonheffingskorting moet worden toegepast en de daarbij behorende datum. Dit betreft de datum waarop de loonheffingskorting wel of niet moet worden toegepast. Tevens dient de verklaring door de desbetreffende medewerker te worden ondertekend. Indien de verklaringen niet goed zijn ingevuld of niet zijn ondertekend zullen wij deze helaas moeten retourneren en kunnen we de juiste verwerking van de opgave nog niet realiseren.