Nieuws

Verhoging Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2012

In onderstaande tabel zijn de nieuwe bruto bedragen opgenomen van het Wettelijk Minimumloon met ingang van 1 juli 2012. De bedragen zijn exclusief 8% vakantiegeld.
Bedragen bruto minimumloon per 1 juli 2012 

Wettelijk Minimumloon

Leeftijd

23 jaar en ouder

22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar 
17 jaar  
16 jaar 
15 jaar 

Bedrag

€ 1.456,20  
€ 1.237,75  
€ 1.055,75  
€ 895,55  
€ 764,50  
€ 662,55  
€ 575,20  
€ 502,40  
€ 436,85 

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Bron: Rijksoverheid