Nieuws

Verantwoordingsronde 2017

Er komen aparte bijeenkomsten voor de sectoren PO/VO, MBO en HO en ook afzonderlijke sessies voor Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Om zoveel mogelijk betrokkenen van de scholen en instellingen de gelegenheid te geven de bijeenkomsten bij te wonen worden deze gehouden op meerdere plaatsen door het land. Voor de ROC's en de Hogescholen wordt aangesloten bij de netwerkbijeenkomsten voor controllers.

Hieronder is een overzicht met de diverse data en locaties opgenomen. De besturen ontvangen een uitnodiging voor deelname per brief.
De bij DUO bekende contactpersonen ontvangen de uitnodiging ook per mail.
We hopen dat zowel de mensen uit de dagelijkse praktijk als bestuurders aanwezig kunnen zijn. De branche-organisaties zien het nut van deze bijeenkomsten en steunen het initiatief.

In de uitnodigingsbrief staat aangegeven hoe u zich kunt aanmelden. Iedere bijeenkomst start om 09.30 en duurt tot ongeveer 12.30 uur. Daarna wordt u een broodjeslunch aangeboden.
N.B. Vanwege de te bespreken onderwerpen zullen de bijeenkomsten voor de Samenwerkingsverbanden ook in de middag doorlopen.

OVERZICHT DATA EN LOCATIES sectoren PO en VO

Datum Locatie
donderdag 16 maart 2017
maandag 20 maart 2017          
dinsdag 21 maart 2017            
donderdag 23 maart 2017        
maandag 27 maart 2017          
dinsdag 28 maart 2017            
maandag 3 april 2017              
dinsdag 4 april 2017                
donderdag 6 april 2017            
maandag 10 april 2017    

Leusden, Voila Leusden, Fokkerstraat 16

Amsterdam , Zaam Interconf.SG, Dubbelink 2

Almelo, OSG Erasmus, Sluiskade/Noordzijde 68

Middelburg, University College Roosevelt, Lange Noordstraat 1

Grootegast, Penta Primair, Hoofdstraat 44

Roermond, Citaverde College, Jagerstraat 6

Den Haag, Lucas Onderwijsgroep, Saffierhorst 105

Meppel, Onderwijsbureau Meppel, Industrieweg 15

Arnhem, Regardz WTC Arnhem, Nieuwe Stationstraat 10

Den Bosch, SeatstoMeat, Stationsplein 161

OVERZICHT DATA EN LOCATIES Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Datum Locatie

woensdag 29 maart 2017

woensdag 5 april 2017

dinsdag 11 april 2017

woensdag 19 april 2017        

Assen, Van der Valk, Balkenweg 1

Wassenaar, Van der Valk, Den Haag-Wassenaar, Zijdeweg 54

Roermond, Theaterhotel Orangerie, Kloosterwandstraat 12

Amersfoort, Mariënhof, Kleine Haag 2


Nadere informatie over de Verantwoordingsronde 2017 is te verkrijgen bij de heer Ber van Zanen b.k.vanzanen@minocw.nl of de heer Hans Plomp, hans.plomp@duo.nl. Vragen over de locaties kunt u stellen aan mw. Drifa El Marini drifa.elmarini@duo.nl

Bron: www.rijksoverheid.nl