Nieuws

VAR vervalt vanaf 1 mei 2016

Dinsdag 2 februari 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba) door de Eerste Kamer aangenomen. Met deze wet wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. De wet houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de inhoudingsplicht van loonheffingen. De Belastingdienst zal de beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het gebruik van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is facultatief, hier bestaat geen enkele verplichting toe.

De voorbereidingsfase van de afschaffing van de VAR loopt tot 1 mei 2016. Met deze toezegging kwam staatssecretaris Wiebes eind januari 2016 tegemoet aan de wens van het CDA om meer tijd te nemen voor afschaffing van de VAR. Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf dat moment wordt het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) gehandhaafd. 

De staatssecretaris zegde toe om te voorzien in een onafhankelijke juridische toetsing van de modelovereenkomsten door een panel van experts. Afschaffing van de VAR is volgens Wiebes in alle gevallen een goede keuze. Om die reden wordt het de "no regret option" genoemd.

Bron: Van Ree Accountants