Nieuws

Vakbondscontributie

Als uw medewerkers lid zijn van een vakbond kan de contributie die daarvoor betaald wordt verrekend worden met de eindejaarsuitkering en/of de eindejaarsuitkering OOP. Wanneer uw medewerkers hiervan gebruik willen maken is het van belang dat het ‘Aanvraagformulier Vakbondscontributie 2010’ wordt opgestuurd naar uw contactpersoon op de personeels- en salarisadministratie. Voor meer informatie, zie Artikel 7.7 van de CAO PO 2009, pagina 97.