Nieuws

Vakantieregeling Primair Onderwijs wijzigt per 1 augustus 2015

Vanaf 1 augustus 2015 wijzigt de systematiek rondom vakanties in het primair onderwijs. Voor OP-ers en OOP-ers met lesgebonden    en/of behandeltaken geldt het volgende:

  • De werknemer heeft recht op 428 uur vakantieverlof, inclusief de algemeen erkende feestdagen (deeltijders en tijdelijke medewerkers naar rato).
  • Het verlof wordt opgenomen in de schoolvakanties.
  • Het verlof wordt opgebouwd in de periode van 1 oktober tot 1 oktober. Hiervan mag worden afgeweken met instemming van de P(G)MR.

Voor OOP-ers zonder lesgebonden en/of behandeltaken blijft de huidige regeling in stand, zij het dat de werknemer niet meer kan kiezen voor een werkweek met 36, 38 of 40 uur. Elke fulltime werkende werknemer heeft een werkweek van 40 uur. Wil iemand 36 uur gaan werken, dan kan dat op twee manieren:

  • hij neemt elke week 4 uur verlof op (waardoor hij niet meer in alle schoolvakanties vrij kan nemen), of
  • hij krijgt een benoeming van 0,9 fte.

Het is raadzaam dat werkgevers een vakantieregistratie gaan voeren voor hun werknemers.

In dienst vlak voor een vakantie
De nieuwe cao voorziet niet in de situatie waarin een werknemer in dienst komt vlak voor een schoolvakantie en deze werknemer nog niet voldoende uren heeft opgebouwd om die schoolvakantie vrij te nemen. Werkgever en werknemer zullen dit in onderling overleg moeten oplossen. Vaak kan de werknemer wel een voorschot nemen op het aantal vakantie-uren dat hij nog op gaat bouwen gedurende het dienstverband. Lukt dat niet, dan moet de werknemer in (een deel van) de vakantie doorwerken.

Uitbetalen openstaande vakantiedagen bij einde dienstverband
Door de nieuwe systematiek bouwen werknemers vakantierechten op. Het kan dus gebeuren dat bij einde dienstverband er nog vakantiedagen openstaan. Bijvoorbeeld als iemand een half jaar bij een school in dienst is geweest, maar net voor de zomervakantie uit dienst gaat. Hij heeft dan 214 vakantie-uren opgebouwd (parttimers naar rato), die nog niet allemaal opgenomen zijn. De resterende uren krijgt de werknemer uitbetaald op het moment dat hij uit dienst gaat.