Nieuws

Vakantieperiode

De vakantieperiode start voor de meeste medewerkers van Concent dit jaar weer vroeg. Regio Midden en Zuid moeten nog even doorzetten voordat ook voor hen een periode van ontspanning gaat aanbreken. Deze week kunnen wij allemaal al genieten van en wennen aan mooi zomers weer!
1 juli is gepasseerd en daarmee ook het moment waarop de jaarstukken moesten worden aangeleverd aan het ministerie van OCW. In de afgelopen jaren merken wij als dienstverlener meer en meer dat het administratieve proces in omvang toeneemt. Dit jaar waren er inzake de regels ten aanzien van het opstellen van de jaarrekening nieuwe verplichtingen van kracht zoals vastgesteld in RJ660. Denk aan de voorziening BAPO, verplichtingen inzake bestuursverslag, veranderde rubricering van de jaarrekening. Dit betekende voor zowel u als relatie als ook voor de medewerkers van Concent een forse extra inspanning. Gezamenlijk zijn wij er uiteindelijk weer in geslaagd om de jaarverslagen op tijd bij het Ministerie op de mat te krijgen.

Denkt u eraan om betalingsverkeer tijdig aan te leveren bij Concent?

Graag wensen wij al onze relaties een heerlijke vakantie toe!