Nieuws

Uitwerking extra toelage 0,7% in december 2020

De PO-Raad en vakbonden verlengen de cao PO met twee maanden. Op 29 oktober jl. hebben wij hierover een nieuwsbericht geplaatst op onze website. Deze partijen zijn onder andere met elkaar overeengekomen dat medewerkers die werken in het primair onderwijs een extra toelage ontvangen van 0,7% van het jaarsalaris in 2020. Deze toelage wordt toegevoegd aan de eindejaarsuitkering die in december 2020 wordt uitbetaald. Deze extra toelage is mogelijk doordat de middelen in 2020 structureel meer verhoogd zijn dan bekend was bij het afsluiten van de CAO PO 2019-2020.

Wie heeft recht op deze toelage?
De extra toelage wordt vastgesteld en berekend conform de reguliere eindejaarsuitkering. De toelage wordt berekend over heel 2020 en als een medewerker eerder uit dienst is getreden of later in dienst is gekomen betreft het een toelage die naar rato van de lengte van het dienstverband wordt vastgesteld. Dit betekent ook dat wanneer een medewerker in 2020 van werkgever veranderde maar binnen het onderwijs werkzaam blijft, hij/zij een deel van de toelage ontvangt van zijn/haar eerdere werkgever en een deel van zijn/haar huidige werkgever naar rato van de lengte van het dienstverband.  

Uitbetalingen oud-medewerkers
In december 2020 vindt er dus een nabetaling plaats van deze extra toelage ook aan oud-medewerkers die in 2020 uit dienst zijn getreden.