Nieuws

Uitvoering bovenwettelijke regelingen door WWPlus

Onlangs hebben alle scholen voor primair onderwijs bericht gekregen over de uitvoering van de bovenwettelijke (werkloosheids)regelingen.

Wat is er aan de hand
In de onderwijssector krijgen werknemers die werkloos raken een Werkloosheidsuitkering (WW) en een Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (WOPO)[1]. De WW wordt aangevraagd bij en uitgekeerd door het UWV. De WOPO wordt aangevraagd bij en uitgekeerd door WWPlus.

De uitvoering van de WOPO wordt dus gedaan door de uitvoeringsinstantie WWPlus. Tot nu toe werd dit automatisch geregeld door het Ministerie van OCW. OCW betaalde de uitvoeringskosten ook rechtstreeks aan WWPlus.

Vanaf 1 januari 2019 betaalt OCW de uitvoeringskosten niet meer rechtstreeks aan WWPlus, maar aan de scholen zelf. Het bedrag is onderdeel van de lumpsum.

Scholen krijgen nu dus de keuze:

  • De WOPO uit laten voeren door WWPlus
  • De WOPO uit laten voeren door een andere uitvoerder
  • De WOPO zélf uit gaan voeren.

Wat te doen
De WOPO zelf uitvoeren is een hele klus. U moet de hoogte en de duur van een uitkering berekenen en deze ook steeds tijdig betalen. Ook moet een werknemer bezwaar en beroep aan kunnen tekenen als hij/zij vindt dat de uitkering die u verstrekt te laag of te kort is.
Een enkele (grote) onderwijsorganisatie zal wellicht de kennis en menskracht in huis hebben om de uitvoering van de WOPO zelf te kunnen doen. Maar voor de meeste scholen geldt dat zij dit beter over kunnen laten aan een externe uitvoerder, zoals WWPlus.
U kunt ook op zoek gaan naar een andere uitvoerder. Dat biedt echter geen meerwaarde. WWPlus verzorgt de uitvoering van de WOPO al jaren en doet dat vrijwel zonder klachten.
Wij raden u dus aan om de uitvoering van de WOPO bij WWPlus te laten liggen!

Formaliteiten
De PO-raad heeft een raamcontract met WWPlus gesloten, waardoor u dit niet zelf hoeft te doen. Het enige dat u moet doen is de mandaat- en volmachtverklaring en de verwerkersovereenkomst die u van de PO-raad ontvangen heeft te ondertekenen en te retourneren. De PO-raad zorgt dan dat de uitvoering van de WOPO door de WWPlus onverminderd doorgaat.

[1] WWPlus voert meerdere bovenwettelijke regelingen uit, maar de WOPO is voor het Primair Onderwijs de belangrijkste. Vandaar dat in dit artikel kortheidshalve alleen over de WOPO gesproken wordt.