Nieuws

Uitstel realisatiedatum verbetermaatregelen

In 2009 heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld voor de scholenbouw dat gebruikt kon worden voor de bevordering van duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van energiezuinigheid en verbetering van het binnenmilieu van scholen.

Daarom zijn er 2 regelingen in het leven geroepen, nl. de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs en de Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid/binnenmilieu 2009–2010 (voor de sector voortgezet onderwijs).

Deze regelingen waren een groot succes. Het beschikbare budget van € 165 miljoen is inmiddels verdeeld onder de gemeenten (PO) en schoolbesturen (VO).

Het blijkt echter dat de voorwaarde dat de gesubsidieerde verbetermaatregelen voor 31 december 2010 gerealiseerd moeten zijn, voor gemeenten en individuele scholen moeilijk haalbaar is.

Daarom is de termijn waarbinnen de goedgekeurde verbetermaatregelen gerealiseerd moeten zijn, in beide regelingen (dus voor het primair én het voortgezet onderwijs) verlengd van 31 december 2010 tot 5 september 2011.

Bron: www.officielebekendmakingen.nl