Nieuws

Uitruil Reiskosten met Eindejaarsuitkering

De fiscus biedt werkgevers de mogelijkheid om een belastingvrije vergoeding van 0,19 eurocent per kilometer te verstrekken als tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. Dit is hoger dan de vergoeding waarop medewerkers van het primair en voortgezet onderwijs recht hebben conform de cao. Het is mogelijk om de fiscale ruimte, die ontstaat uit de vergoeding woon-werkverkeer, uit te ruilen met de eindejaarsuitkering. Omdat de eindejaarsuitkering belast is en de reiskostenvergoeding onbelast, betekent dit een netto voordeel voor de medewerker. Ook voor de werkgever is deze uitruil aantrekkelijk. Over de eindejaarsuitkering (bruto) worden normaliter werkgeverslasten doorbelast. De lasten komen uiteraard te vervallen bij uitruil naar een netto vergoeding. Wij hebben als Concent in de maand december de mogelijkheid geboden aan onze klanten om zoveel mogelijk gebruikt te maken van deze aantrekkelijke regeling. De werkgevers hebben in grote getale gebruik gemaakt van de regeling. Dit betekent dus dat deze regeling enorm leeft onder onze klanten en hun medewerkers. Deze opsteker geeft uiteraard een grote impuls om in het jaar 2011 hetzelfde traject vroegtijdig weer op te pakken.