Nieuws

Uitbreiding dienstverlening afdeling PSA bij Concent

De dienstverlening vanuit de PSA-afdeling is vanaf 01 januari 2012 uitgebreid. Naast onze dagelijkse reguliere PSA werkzaamheden zullen wij ons ook meer gaan toeleggen op het periodiek aanleveren van specifiek gewenste managementinformatie. Wij zullen maandelijks na de maandrun overzichten verzenden (per e-mail) of publiceren (website). Vanaf 2012 verstrekken wij de volgende nieuwe overzichten voor u: -              signaleringsoverzichten met betrekking tot kort tijdelijke dienstverbanden; -              bewaking forfaitaire ruimte van de Werkkostenregeling; -              overzichten frequentie ziekteverzuim. Uiteraard zijn wij bereid om wensen voor andere overzichten samen te bespreken en deze daarna op te nemen in onze maandelijkse aanlevering. Neemt u hiervoor contact op met Maico Hulst, hoofd PSA Concent.