Nieuws

Toolbox HRM

De nieuwe CAO PO geeft meer ruimte aan schoolbesturen om met de eigen schoolteams en individuele werknemers afspraken te maken over de invulling van werk. Daardoor kan het werk van de leraar en dus het onderwijs voor leerlingen beter worden vormgegeven. Om schoolbesturen en hun scholen te helpen bij het invoeren van de CAO, heeft de PO-Raad diverse hulpmiddelen ontwikkeld. Deze hulpmiddelen zijn te vinden in de toolbox HRM. Deze is nu beschikbaar via http://www.poraad.nl/content/toolbox-hrm