Nieuws

Teruggaaf basispremie WAO/WIA

Nu de Eerste Kamer het Belastingplan 2014 heeft goedgekeurd, is de gedeeltelijke teruggaaf van de basispremie WAO/WIA een feit. De bedragen zijn de laatste weken van 2013 gestort. De teruggaaf wordt verrekend met eventueel openstaande schulden bij de belastingdienst.

Op woensdag 18 december stemde de Eerste Kamer in met het Belastingplan 2014 en een aantal andere maatregelen die op Prinsjesdag werden voorgesteld. Dat maakt deze wetgeving definitief. Eén van de maatregelen uit het Belastingplan is de eenmalige teruggaaf van een deel van de basispremie WAO/WIA die uw onderneming in 2013 afdroeg.

Peildatum voor teruggaaf is 30 september 2013
In afwachting van het besluit van de Eerste Kamer had de Belastingdienst de beschikkingen voor de eenmalige teruggaaf al klaarstaan. Voor het vaststellen van de grondslag voor de teruggaaf is als peildatum 30 september 2013 gebruikt.
Het bedrag dat u op die datum over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013 had aangegeven in de rubriek ‘basispremie WAO/IVA/WGA’ is het uitgangspunt voor de teruggaaf. Heeft u daarna aangiftes en correctie over het eerste half jaar van 2013 gedaan, dan tellen die niet mee. Van deze grondslag krijgt u 28,82% van de Belastingdienst retour. Dit is ter compensatie van de eerdere verhoging van de sectorpremie.