Nieuws

Tenderregeling Werkplezier

De Tenderregeling Werkplezier is een ‘anders dan anders’-subsidieregeling voor het primair onderwijs, gericht op het verminderen van werkdruk door het vergroten van het werkplezier.

Meer plezier in het werk kan de werkdruk verminderen.  Het Vervangingsfonds daagt werkgevers en medewerkers in het primair onderwijs daarom uit om vernieuwende projecten te ontwikkelen die zich richten op het verminderen van werkdruk door het vergroten van werkplezier. Om eens met een andere bril naar werkdruk te kijken en een positieve, innovatieve aanpak te ontwikkelen. Het fonds is namelijk van mening dat de kracht en inspiratie om goede ideeën te ontwikkelen volop aanwezig zijn bij de besturen en scholen zelf!

Het Vervangingsfonds beloont de beste ideeën met een subsidiebedrag en zorgt voor een brede verspreiding van de ‘best practices’ die hieruit voortkomen. Zo profiteert uiteindelijk het hele primair onderwijs van deze nieuwe regeling.

De subsidieaanvraag bedraagt minimaal € 4.000,- en maximaal € 30.000,- per projectvoorstel. De eigen bijdrage van een bestuur is minimaal 25% van de totale projectkosten. Besturen die samenwerken in een gezamenlijk project, ontvangen een bonus van € 2.500,- voor dit gezamenlijke project.

De tenderregeling moet voor 15 mei 2014 aangevraagd worden. 

Zie voor verdere voorwaarden en aanvraagformulier: www.vervangingsfonds.nl