Nieuws

Teksten CAO PO 2014-2015 klaar

De teksten van de nieuwe CAO PO 2014-2015 zijn klaar. De teksten, die onderaan dit artikel zijn te downloaden, zijn een uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de PO-Raad en de bonden afgelopen zomer sloten.

Het schrijven van de teksten was een omvangrijke en op onderdelen ook technisch gecompliceerde opgave. Vanwege de flinke wijzigingen in de cao vonden de PO-Raad en de werknemersorganisaties het extra belangrijk dat de cao-teksten nauwkeurig en helder werden geformuleerd. Het schrijven ervan was daardoor tijdrovend.

De overlegtafel heeft constructief en voortvarend samengewerkt. De PO-Raad en de bonden zijn tevreden met de uitkomst en vertrouwen erop dat schoolbesturen, scholen en werknemers ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid maar in gezamenlijkheid aan de slag kan met de implementatie van de veranderingen.

Relevante link:  CAO PO 2014-2015

Bron: PO-raad, woensdag 10 december 2014