Nieuws

Tegengaan voortijdig schooluitval

Het kabinet heeft de doelstelling voor het tegengaan van voortijdige schooluitval aangescherpt. Voorkomen van uitval begint bij het onderwijs. Daarnaast is voor een effectieve aanpak een goede samenwerking met partners in de keten: vo- en mbo-instellingen onderling, RMC, gemeenten, UWV, jeugdzorg, GGD, justitie enz. nodig. Het accent ligt op regionaal niveau bij deze samenwerking. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 maximaal 25.000 zijn. Lees verder