Nieuws

Tarieven inkomstenbelasting gaan omhoog in 2017

De tarieven voor de inkomstenbelasting gaan in de tweede en derde schijf met 0,40% omhoog. Hierdoor kan de verlenging van de derde schijf worden beperkt met € 400.                            

Het gaat na een aantal moeilijke jaren weer beter met de Nederlandse economie. Daardoor worden enkele bezuinigingen geschrapt. In de tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting (tool) gaan de tarieven omhoog (zie tabel hieronder). Dit komt door enkele fiscale maatregelen op het gebied van inkomensbeleid, zoals de verhoging van de maximale algemene heffingskorting en de ouderenkorting en maatregel uit het Belastingplan 2016. 

Beperking verlenging derde schijf

De lengte van de derde schijf van de inkomstenbelasting bedraagt in 2016 € 66.421. Door indexatie zou deze grens in 2017 worden verhoogd naar € 67.472. In het Belastingplan 2017 wordt echter voorgesteld om de verlenging van de derde schijf te beperken met € 400 naar € 67.072.  

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Tarieven inkomstenbelasting 2017 tot AOW-leeftijd

Tarieven inkomstenbelasting 2017 AOW'er geboren na 1945

Tarieven inkomstenbelasting 2017 geboren vóór 1 januari 1946

(Bron: Rendement.nl)