Nieuws

Subsidieregeling Schoolkracht

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk.

Deze 
subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.

Hoogte subsidie
Er kan maximaal € 30.000 per school voor één vestiging worden aangevraagd. Scholen met meerdere vestigingen moeten daarom overleggen welke schoolvestiging de aanvraag gaat indienen.

Wanneer aanvragen?
U kunt tot en met 15 januari 2021 een aanvraag indienen voor deze subsidie. Indien deze subsidie aan u toegekend wordt, kunt u deze gelden besteden in de periode vanaf maart 2021 tot en met 31 augustus 2022.

Verantwoording subsidie
U moet zowel de personele als materiële kosten kunnen onderbouwen. Er moet in beeld gebracht worden welke kosten hiervoor ingezet worden.

Bron: DUS-I