Nieuws

Subsidieregeling pilots startgroepen voor peuters

Deze pilot onderzoekt of de ontwikkeling van jonge leerlingen met een (taal-)achterstand in een onderwijssetting en spelenderwijs kan worden versterkt. Peuters maken zo een betere start en de prestaties op de basisschool verbeteren. Pedagogisch medewerkers en leraren die met de jonge kinderen werken creƫren een verrijking van de leeromgeving. Deze regeling investeert in de professionaliteit van deze mensen. Dertig pilots onderzoeken de effecten. Meer informatie
- Formulier 12183-001
  Aanvraag Deelname startgroep peuters 2011-2012
  (opent in nieuw venster)
- Vragen en antwoorden, pilots startgroepen peuters
- Subsidieregeling pilots startgroepen voor peuters
  officielebekendmakingen.nl (opent in nieuw venster) De 'Subsidieregeling pilots startgroepen voor peuters' is  op 10 juni jl op officielebekendmakingen.nl onder nummer 10375 gepubliceerd. Door veiligheidsproblemen met de website zijn de informatiepagina's onder Regelingen OCW en Nieuws tijdelijk niet beschikbaar. Daarom publiceert DUO de relevante informatie op deze pagina: Subsidieregeling pilots startgroepen voor peuters