Nieuws

Subsidieregeling pilots startgroepen voor peuters

Door het uitbreiden van het subsidiebedrag voor de vergoeding van de mbo-er voor het vijfde dagdeel in deze pilots, wijzigt de 'Subsidieregeling pilots startgroepen voor peuters'. Bijgaande regeling geeft uitvoering aan deze aanpassing. Lees verder Bron: DUO / CFI