Nieuws

Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs

De minister van OCW wil met deze subsidieregeling ruimte geven aan scholen die bereid en in staat zijn om te starten met tweetalig primair onderwijs (tpo). Het doel van deze pilot is om met een beperkt aantal scholen kwalitatief hoogwaardig tpo te ontwikkelen. Ook kan op deze manier worden onderzocht of tpo (in Engels, Frans of Duits) wettelijk mogelijk moet worden gemaakt en onder welke voorwaarden dit binnen ons onderwijsbestel past, zodat het voor alle leerlingen toegankelijk kan zijn.

Zie Officiële publicatie