Nieuws

Subsidieregeling onderwijsassistenten

De Subsidieregeling voor onderwijsassistenten die een opleiding tot leraar willen volgen, biedt schoolbesturen de mogelijkheid om subsidie te ontvangen als tegemoetkoming in de studiekosten en kosten van studieverlof voor onderwijsassistenten. De subsidie bedraagt €20.000 per onderwijsassistent. Een schoolbestuur kan deze subsidie in principe aanvragen voor maximaal drie onderwijsassistenten die in dienst zijn van het betreffende bestuur.

Subsidievoorwaarden
Om voor de subsidie in aanmerking te komen, is het nodig dat het bevoegd gezag en onderwijsassistent een overeenkomst sluiten, waarin onder meer is vastgelegd dat de onderwijsassistent ten minste 8 uur per week studieverlof krijgt. Het gaat om onderwijsassistenten die in 2019 of 2020 starten met de opleiding tot leraar basisonderwijs. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf het moment, waarop de onderwijsassistent is gestart met de opleiding. Meer informatie over de subsidieregeling en een aanvraagformulier vindt u binnenkort op de website van de Dienst Uitvoering Subsidie Instellingen. De regeling treedt op 1 januari 2019 in werking.

Bron: www.rijksoverheid.nl