Nieuws

Subsidie voor werving en begeleiding zij-instromers

Als u zij-instromers aanstelt op uw school, kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling van OCW. Maar hoe werft en selecteert u deze doelgroep? En hoe begeleidt u zij-instromers als zij voor de klas staan? Wilt u samen een duurzame structuur ontwikkelen voor het werven, selecteren en begeleiden van zij-instromers? Daarvoor kunt u nu in een regionaal samenwerkingsverband een startsubsidie aanvragen bij het Arbeidsmarktplatform PO. Deze subsidie gebruikt u om samen met andere schoolbesturen in de regio zij-instromers te werven, begeleiden en behouden. U moet dan wel een gezamenlijk projectplan maken.

Wanneer komt u in aanmerking voor de subsidie?
U kunt de startsubsidie alleen aanvragen in een samenwerkingsverband van minstens vier schoolbesturen en een pabo. Hiervoor dient u een projectplan in bij het Arbeidsmarktplatform PO. Dit plan moet ook bruikbaar zijn voor andere doelgroepen die willen instromen in het primair onderwijs, zoals stille reserves en verkorte deeltijders. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u met uw regionale samenwerkingsverband op basis van cofinanciering een eenmalige tegemoetkoming van maximaal €80.000. Dit bedrag kunt u gebruiken als startsubsidie om uw projectplan uit te voeren. Als samenwerkingsverband draagt u zelf ook minimaal een derde deel van de kosten bij. Het plan van aanpak moet voor juli 2019 worden uitgevoerd en u bent verplicht uw ervaringen te delen.

Hoe vraagt u de startsubsidie aan?
Tot en met 15 januari 2018 kunt u uw projectplan volgens een speciaal format indienen bij het Arbeidsmarktplatform PO. Wilt u uw aanvraag vooraf al toetsen, dien dan in november 2017 een verkort projectplan in. Ook hiervoor is een format beschikbaar. Alle informatie over de subsidieregeling en de vindt u op de website van het Arbeidsplatform PO.

Bron: www.rijksoverheid.nl